O nás

Jsme mladá, stále se rozvíjející advokátní kancelář založená dvěma advokáty s mnohaletými zkušenostmi v oboru práva a legislativy. Naše společnost sídlí v Praze a nabízíme síť poboček po celé republice.

Mezi naše klienty patří jak malí živnostníci, firmy střední velikosti, tak i velké obchodní a výrobní společnosti působící na českém a evropském trhu, ale také neziskové organizace, sdružení a sportovní kluby. Zastupujeme samozřejmě i privátní klientelu, které poskytujeme právní servis ve všech oborech práva. Spolupráce s kvalitními notáři, exekutory, auditory, daňovými poradci, znalci a tlumočníky je pro nás samozřejmostí. Naším základním cílem je nacházet reálné způsoby spojení jak právních, tak obchodních potřeb našich klientů v rámci komplexního poradenství.

PROČ SPOLUPRACOVAT S NAŠÍ KANCELÁŘÍ

Protože jsme firmou, kde každý klient má své výhradní místo. Nemusíte mít obavu, že právě Vaše společnost v moři dalších klientů nebude vidět. Vždy tu pro Vás bude tým, složený ze seniorního advokáta a dalších kolegů s právnickým vzděláním a nikoliv pouze samotný začínající právní elév. Zároveň není třeba mít obavu z náhlého výpadku konkrétního pracovníka (způsobeného ať již čerpáním dovolené či nemocí), protože v rámci interního rozdělení práce, má každý náš člověk svého „stínujícího“ kolegu. Proto u nás máte vždy jistotu 100% péče.

ZKUŠENOSTI, NETWORKING

Zkušenosti jsou nepřenositelné. Ačkoliv nejsme na trhu pod značkou Legalcom dlouhou dobu, můžeme se opřít o dlouholetou praxi v oboru. Díky praktickému propojení práva a legislativy máme my a tím pádem i naši klienti velký přehled o tom, co se děje. Pro naše klienty zajišťujeme i pravidelný legislativní monitoring, což přináší výhody znalosti před konkurencí. Budeme tedy pro vás přínosem i v jiných oblastech než „jen“ na poli právního servisu. Přirozeně sem patří i získávání nových obchodních příležitostí v rámci klientského networkingu.

KOMUNIKACE

Komunikace s klientem standardně probíhá na základě předem dohodnuté komunikační matice. Klient ví, jak k nám posílat maily, aby se neztratily mezi množstvím denně příchozí pošty. Zároveň také ví, s kým v naší kanceláři komunikovat tak, aby mu byla zajištěna adekvátní odezva a podána kvalifikovaná péče. Významným klientům nabízíme i to, že k nim jeden z našich advokátních koncipientů dochází pravidelně v předem dohodnuté dny v týdnu, aby odbavil běžnou agendu a zajistil právní servis tzv. „in house“. Součástí elektronické komunikace jsou standardně nabízeny služby vytvoření elektronického úložiště tzv. zabezpečeného datového skladu, kam může klient ukládat relevantní dokumenty.

BUSINESS

Jsme podnikatelé stejně jako Vy. Řídíme firmu, zajímají nás příjmy a výdaje, naše práce proto musí být efektivní. To promítáme i do spolupráce s Vámi. Elektronický systém vedení advokátního spisu nám i Vám zaručuje přesný přehled odváděné práce, a proto jsme schopni si naši práci před klientem vždy obhájit.

JISTOTA

Naše advokátní kancelář disponuje pojištěním odpovědnosti ze své činnosti v součtu ve výši 100.000.000,- Kč.

AMBICE

Naším záměrem není vybudovat průměrnou společnost, ale patřit mezi ty nejlepší. Toho dosáhneme pouze díky spokojenosti našich klientů. Naše motto, vyobrazené na našich webových stránkách a zanesené i do loga společnosti, je „legal way to satisfaction“.

CENA PRÁVNÍCH SLUŽEB

Cenu našich právních služeb domlouváme s každým naším klientem zvlášť, dle jeho individuálních potřeb a možností.

V případech, kdy se s klientem nedohodneme na smluvní odměně, je další možností finančního ocenění naší práce tzv. mimosmluvní odměna, která se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., ze dne 4. června 1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky č. 484/2000 Sb., vyhlášky č. 68/2003 Sb., vyhlášky č. 618/2004 Sb., vyhlášky č. 276/2006 Sb., vyhlášky č. 399/2010 Sb., vyhlášky č. 486/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 116/2013, vyhlášky č. 390/2013 Sb. a vyhlášky č. 120/2014 sb. Úplné znění advokátního tarifu naleznete zde.