Legalcom advokátní kancelář, s.r.o.

Poskytujeme komplexní právní služby a ostatní služby na území České republiky a Evropské unie, přičemž dbáme na profesionalitu, osobní přístup a individuální požadavky svých klientů.

Kde nás najdete

Náš týmNaše služby

Legalcom advokátní kancelář, s.r.o. - poskytujeme právní služby v těchto oblastech:

Obchodní právo

 • zakládání všech typů obchodních společností
 • poradenství týkající se vlastnických a majetkových struktur společníků a akcionářů společností
 • další informace

Sportovní právo

 • příprava smluvní dokumentace přestupů sportovců mezi kluby na tuzemské i mezinárodní úrovni
 • odpovědnost za škodu při úrazech vzniklých v souvislosti se sportem
 • smluvní zajištění marketingu, sponzoringu nebo pracovních smluv hráčů
 • další informace

Občanské právo, právní vztahy k nemovitostem

 • sepisování smluv v rámci dispozice s movitými i nemovitými věcmi
 • zastupování klientů při jednáních o uzavření smluv či v jednáních o mimosoudním vyřešení sporu
 • právní analýzy a revize smluv i jednostranných právních úkonů, posouzení práv a povinností z nich plynoucích
 • další informace

Rodinné právo

 • právní porady a sepis dokumentů v rozvodovém řízení
 • zastupování klientů v průběhu celého rozvodového řízení
 • sepisování smluv v rámci tzv. dohodnutého rozvodu
 • další informace

Pracovní právo

 • příprava veškeré pracovněprávní smluvní dokumentace
 • příprava kolektivních smluv; pomoc při kolektivním vyjednávání a jednání s odborovými organizacemi
 • právní pomoc při ukončování pracovních poměrů, zrušení funkce, hromadném propouštění a zastupování v případných navazujících pracovněprávních sporech
 • další informace

Správní právo

 • všeobecné poradenství v oblasti správního práva
 • sepisování návrhů na zahájení správního řízení, vyjádření ve věci, stížností, řádných i mimořádných opravných prostředků
 • zastupování klientů v řízeních před orgány veřejné správy
 • další informace

Veřejné zakázky

 • úplné právní služby v celém spektru veřejných zakázek pro zadavatele i uchazeče o veřejné zakázky
 • zpracovávání zadávacích dokumentací k výběrovým řízením
 • zastupování zadavatelů i uchazečů o veřejné zakázky ve správních řízeních
 • další informace

Trestní právo

 • komplexní poskytování právních služeb v oboru trestního práva
 • zpracování analýz právních úkonů z hlediska trestněprávní odpovědnosti
 • obhajoba klientů v přípravném řízení
 • další informace

Soudní a rozhodčí řízení

 • zastupování klientů před soudy všech stupňů soudní soustavy České republiky a před Ústavním soudem ČR
 • sepisování rozhodčích smluv a rozhodčích doložek
 • sepisování návrhů na zahájení soudních rozhodčích řízení
 • další informace

Správa pohledávek, soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek

 • právní podpora při vymáhání rozhodnutí
 • vymáhání pohledávek prostřednictvím soudních a rozhodčích orgánů, včetně vyhodnocování optimálního přístupu k jednotlivým dlužníkům, využívání právních nástrojů sloužících k zajištění pohledávek
 • další informace

 


Novinky

Jsme partneři aliance AXIGON 09.05.2016

K 1. květnu 2016 se naše advokátní kancelář stala partnerem podnikatelské nákupní aliance AXIGON, která malým a středním firmám umožňuje efektivně snižovat náklady. Aliance AXIGON má kolem 10.000 členů. Jsme jednou ze dvou advokátních kanceláří, která poskytuje členům aliance právní pomoc.

Odpovědnost při poskytování sociálních služeb 25.04.2016

„Na poskytovatele sociálních služeb jsou kladeny vysoké nároky, aby byla zajištěna odbornost poskytované péče a bezpečnost jejích uživatelů. Přesto může dojít k situaci, kdy vznikne v souvislosti s poskytováním sociální služby škoda. Ať už jejímu uživateli či třetím osobám. V takovém případě je třeba se ptát, kdo je za situaci odpovědný. Níže uvedené úvahy vycházejí především z příkladu péče o osoby s mentálním postižením, tedy zpravidla osoby s omezenou svéprávností.“

Od března jsme pro Vás zřídili novou pobočku naší advokátní kanceláře 21.03.2016

Nová pobočka naší advokátní kanceláře, tentokrát na severu Čech, a to přímo v centru Ústí nad Labem.

Češi se za své dluhy stydí, proto je řeší pozdě. Finančně nezodpovědní jsou zejména mladí lidé 12.02.2016

Jen zlomek Čechů řeší své finanční problémy okamžitě. Téměř 30 procent lidí odkládá řešení své finanční situace, protože doufá v její zlepšení.

Kontaktujte nás

Legalcom advokátní kancelář, s.r.o., Mlýnská 22/4, 160 00 Praha 6

IČ: 01737279
DIČ: CZ01737279
telefon: +420 777 118 385
e-mail: info@legalcom.cz